ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด

https://drive.google.com/open?id=1XQQa6Z9r78R6ADySGMWr40vhmUgF7S6v