รายงานการตรวจสอบงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ ของ สตง.ประจำปี 2562

ดาว์นโหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1J56oTRx-vqthMNOr0UkROR2UgnoAzRgp