วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชี้แจงข้อราชการ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 และได้แจกเสื้อให้แก่ อสม.ทุกท่าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง