วันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เข้าตรวจติดตามโครงการ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง