วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมจิดอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยได้รับเกียรติจากท่านธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หัวหน้าส่วนราชการ นางยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เหล่าทหาร ครู และนักเรียนร่วมกัน ทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาถึงสี่แยกไฟแดง ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาจังหวัดสระแก้ว และรพ.สต.บ้านแก้ง อำเภอเมือง จ.สระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ อยู่บนเวที

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

 

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เสื้อคลุม และข้อความพูดว่า "อาหารและเครื่องดื่ม LIONESS COFFEE"

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และถนน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, เสื้อคลุม และถนน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน และถนน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน และแหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน และผู้คนกำลังยืน