วันนี้ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และได้มอบขนม
และของเล่นให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานจำนวนมากมาย ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเต้นของศูนย์เด็กเล็ก
อบต.บ้านแก้ง และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนขนม ของเล่น ไอติม อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ฯลฯ
มาแจกเด็กๆภายในงาน  และในเวลาต่อมา นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ได้เดินทางไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต พร้อมทั้งได้มอบเงิน ขนม และของเล่น
ให้แก่เด็กที่มาร่วมงานอีกด้วย