ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ เทื่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-6
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว