วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปแจกประชาชนให้สวมใส่ป้องกันโรคไวรัส Covid-19 อีกทั้งยังได้สนับสนุนข้าวต้มปลาไปแจกให้ประชาชนรับประทานอีกด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว