วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา13.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วยนางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนัน ต.บ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้นายฉลอง ด่านสืบเหตุ ผู้ประสบอัคคีภัย

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง ภัทร ธนภัทร และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน