วันนี้ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง และหมอ รพ.สต.บ้านแก้ง
ได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19 และนายกฯอบต.บ้านแก้ง ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ของ อบต.ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามบ้านเรือนของประชาชน ร้านค้า แหล่งชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
<<ดูภาพเพิ่มเติม>>