วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ไปแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมทั้งพูดคุยแจ้งข่าวสารต่างๆให้แก่ชาวบ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ศาลาล้าดวน"

อาจเป็นรูปภาพของ Vtstower Vitoon, กำลังยืน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, กำลังยืน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และกลางแจ้ง