วันที่ 7 ธ.ค.2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ หน่วยงานเกษตรอำเภอเมือง ได้ร่วมประชุมประชาคมตรวจสอบความเสียหายด้านพืชแก่เกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน