วันนี้ 14 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563 และ นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้ทราบ และยังได้แจกหน้ากากอนามัย หน้ากาก face shield และ เจลแอลกอฮอล ให้แก่สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่ อีกด้วย