วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ร่วมประชุมสภาสามัญ 4/2563 และได้ชี้แจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆให้หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, กำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ Thon Onkam, กำลังนั่ง และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง