เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ และข้อราชการสำคัญต่างๆด้วย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม