วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังยืน และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เสื้อคลุม และต้นไม้