วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล และร่วมลงพื้นที่สังเกตุการณ์ 2 โครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่14 บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดแก้ว และ 2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาสิงโต-บ้านเขาขาด หมู่ 9 บ้านสิงโต – หมุ่ 14 บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถจักรยานยนต์, ถนน และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ถนน และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม