วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว