วันที่ 20-21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อม กำนันยุพเรศ เที่ยงธรรม แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ชาวบ้านตำบลบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ ภัทร ธนภัทร, กำลังยืน และอาหาร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สัตว์ และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และงานไม้

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และยานพาหนะ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน