วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้แจกเครื่องวัดอุณหภูมิกับเจอแอลกอฮอล์แก่ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.บ้านแก้ง ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง คุณนายเอ้ เอ้, ปัญจศักดิ์ สีดาวงษ์ และ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Kornchai Thanasrikul และ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Athitlongkarn Pralomeratthana และ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง นายกโรจน์ อบต.บ้านแก้ง, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม