เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำโดยนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ้านแก้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสา อสม.เยาวชน นักเรียน และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว