วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00.น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อบต.บ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว