ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านแก้ง

ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1dIVsGUMgmHkbzq984TmcTREqbvyHl8ai/view?usp=sharing