ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง  ดังนี้

  1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                           จำนวน 1 อัตรา

  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                      จำนวน 1 อัตรา

  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                               จำนวน 1 อัตรา

  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)         จำนวน 1 อัตรา

  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)            จำนวน 1 อัตราดาว์นโหลดไฟล์ประกาศ

https://drive.google.com/file/d/14_favZrl1ECJsu2rBTHbwN1-ApWX5hJi/view?usp=sharing