รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

คนงานประจำรถขยะ               จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โทร. 0-3724-7912-3

ดาว์นโหลด