คำถามที่พบบ่อย Q&A

ถาม: สามารถติดต่อ อบต.บ้านแก้ง ได้ทางไหนบ้างครับ

ตอบ: ที่อยู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    ตำบลบ้านแก้ง   อำเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร/โทรสาร 0-3724-7912-3
อีเมล์ bankeng.sk@gmail.com

ถาม: อบต.บ้านแก้งเปิดทำการกี่โมงครับ

ตอบ: เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น.

ถาม: ขอเบอร์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานผู้สูงอายุและคนพิการครับ

ตอบ: 082-9341743 

หรือเฟสบุค ชื่อ  งานสวัสดิการสังคม อบต.บ้านแก้ง