วันที่ 11 มีนาคม 2563 ช่อมไฟรายทาง ม .13 ต.บ้านแก้ง  สนับสนุนโดย นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง