วันอังคาร, มีนาคม 9, 2021

หลักเกณฑ๋และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

หลักเกณฑ๋และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 https://drive.google.com/file/d/1oR09O6_hPcmzks6TSBwo1ccjkVEI6Qey/view?usp=sharing
โลโก้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1U7cE7s4WMJNqPJLCjTR2QH4-B1B0q5m4/view?usp=sharing
โลโก้

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1U5dj0EXtzQluUCoLBUwxu16jyt4-KHGd/view?usp=sharing
โลโก้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1ENTnoDDv4JSUVaK047qfwx1wG8UTbmqs/view
โลโก้

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/19N6mi_vS7gAeGZqgFql28NPIC-cE5adk/view?usp=sharing
โลโก้

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (2561-2563)

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (2561-2563) ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1x85R-BFafnQImdicIyRLrzC1CfRO_uMR/view?usp=sharing
โลโก้

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Eyyqb9bUQ7uVeZ-GiTOWHdAfzWSGq11X/view?usp=sharing
แปลภาษา »