วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021

ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16

0
ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ เทื่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

0
วันที่ 20-21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อม กำนันยุพเรศ เที่ยงธรรม แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ชาวบ้านตำบลบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

กิจกรรมจิดอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยได้รับเกียรติจากท่านธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์...

ผู้ว่าฯสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจคัดกรองโควิด 19

0
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจคัดกรองโควิด 19 ณ จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

0
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา13.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วยนางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนัน ต.บ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้นายฉลอง ด่านสืบเหตุ ผู้ประสบอัคคีภัย

ประชาคมตรวจสอบความเสียหายด้านพืชแก่เกษตรกร

0
วันที่ 7 ธ.ค.2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ หน่วยงานเกษตรอำเภอเมือง ได้ร่วมประชุมประชาคมตรวจสอบความเสียหายด้านพืชแก่เกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

0
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประธานในพิธี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ม.5

0
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประชุมสภาสามัญ 4/2563

0
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ร่วมประชุมสภาสามัญ 4/2563 และได้ชี้แจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆให้หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2563

0
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ แก่นศิริ ประธานสภา ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว
แปลภาษา »