วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021
โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

0
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 คนงานประจำรถขยะ               จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โทร. 0-3724-7912-3 ดาว์นโหลด
โลโก้

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

0
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gGdNG9Nufz0ybvrBylcAZbaYN2IEpO43/view?usp=sharing
โลโก้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านแก้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านแก้ง ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1dIVsGUMgmHkbzq984TmcTREqbvyHl8ai/view?usp=sharing
โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง  ดังนี้ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                             ...
โลโก้

รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง   รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา ดังนี้ ประเภทบริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)...

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th ทั้งนี้สามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว...
แปลภาษา »