วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากที่ดินนางอำนวย ด่านฆ้อง ถึงที่ดินนางสาวยุพาพาล ด่านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านเขาสิงโต

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว สายที่ 1 จากบ้านนายสมัย สีสะพันธุ์ ถึงบ้านนายวิมาน สวัสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง-เสียงตามสาย หมู่ที่3 บ้านใหญ่

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง-เสียงตามสาย หมู่ที่3 บ้านใหญ่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนั

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากบ้านนางสาวพิรุณ ด่านเกลี้ยกล่อม ถึงบ้านนางพิมพรรณ ไชยบุปผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

0
ประกาศ อบต.บ้านแก้งเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากบ้านนางสาวยุพิน ด่านเกลี้ยกล่อม ถึงบ้านนางพิมพรรณ ไชยบุปผา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง สายที่ 1 จากที่ดินนายศิริชัย สมทรง ถึงที่ดินนายเฉลียว ด่านมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านน้อย

0
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4946 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4946 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โลโก้

การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโหญ่ – หมู่ที่ 5 บ้านโนน ต.บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโหญ่ - หมู่ที่ 5 บ้านโนน ต.บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลด
แปลภาษา »