วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เกษตรกรรมล้ำหน้า อุตสาหกรรมพัฒนา เศรษฐกิจสังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์