ประกาศ อบต.บ้านแก้งเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากบ้านนางสาวยุพิน ด่านเกลี้ยกล่อม ถึงบ้านนางพิมพรรณ ไชยบุปผา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหื