สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ้านแก้งเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่บริเวณคลองพระปรง เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้วมีชาวบ้านอพยพมาจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาตามคลองพระปรงและรวมตัวอยู่บริเวณแก่งน้ำ จึงเรียกว่า “บ้านแก่ง” ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “บ้านแก้ง” และเมื่อได้ยกฐานะเป็นตำบลจึงเรียกชื่อว่า “ตำบลบ้านแก้ง”

พื้นที่
พื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาเตี้ย ๆ พื้นที่การเกษตรประมาณ 53,918.75 ไร่ หรือ 87.26 ตร.กม. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์สาธารณะมีใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง
เดินทางตามถนนสายสุวรรณศร จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วถึงสามแยกเข้าสู่ตำบลบ้านแก้ง ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์
จักสานเข่งปลาทู

สถานที่
1.น้ำตกน้ำโตน
2.เขาสิงโต
3.สภต.เขาสิงโต
4.วัดศรีนิมิตร
5.วัดเหล่ากกโก
6.สถานีอนามัยบ้านแก้ง, เขาสิงโต, คลองหมากนัด
7.วัดเขาสิงโต, วัดแสงจันทร์
8.โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง, โรงเรียนศิริราชอนุสรณ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกน้ำโตน เป็นน้ำตกที่เกิดจากอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บนเขา ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และราษฎรในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ในการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
2 ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้(โคมไฟลูกบอล) ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้(โคมไฟลูกบอล)
3 เข่งปลาทู เข่งปลาทูทำจากไผ่สีทองจักให้เป็นแผ่นบาง ๆ นำมาสานและเข้าขอบซึ่งมีความคงทน มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่