วันพฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2023

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โลโก้

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ดาว์นโหลด
โลโก้

แต่งตั้งคณะทำงานITA2566

แต่งตั้งคณะทำงานITA2566

นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด “No Gift Policy”

นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด "No Gift Policy ดาว์นโหลด "
แปลภาษา »