วันอังคาร, ตุลาคม 26, 2021
โลโก้

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้มีการประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในตำบลบ้านแก้ง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงสมัครสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ให้มารับใบสมัครเพื่อไปกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2564 และนำใบสมัครมายื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30...
โลโก้

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก.อบต.บ้านแก้ง

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก.อบต.บ้านแก้ง
โลโก้

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก.อบต.บ้านแก้ง

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก.อบต.บ้านแก้ง
โลโก้

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

0
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ดาว์นโหลด
โลโก้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา

0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา
โลโก้

ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

0
ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาว์นโหลด
โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 อัตรา

0
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 อัตรา ดาว์นโหลด
โลโก้

ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ
โลโก้

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โลโก้

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ปี 2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ปี 2564
แปลภาษา »