วันอาทิตย์, ธันวาคม 4, 2022

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับผู้สูงอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  คือ เกิดภายในวันที่ 1 กันยายน 2506 สอบถามโทร 037-247912 ในวัน และเวลาราชการ
แปลภาษา »