วันพุธ, มิถุนายน 7, 2023

การดำเนินงาน

การรายงาน

กฎหมายและระเบียบ

ประชาสัมพันธ์

โลโก้

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายก อบต

 


นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม

ลิงค์ที่น่าสนใจ     

             

วิดีโอ

แหล่งท่องเที่ยว

คู่มือประชาชน

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

แปลภาษา »