วันอังคาร, กรกฎาคม 5, 2022

การดำเนินงาน

การรายงาน

กฎหมายและระเบียบ

ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับผู้สูงอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  คือ เกิดภายในวันที่ 1 กันยายน 2506 สอบถามโทร 037-247912 ในวัน และเวลาราชการ

นายก อบต


นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     

     

       


วิดีโอ

แหล่งท่องเที่ยว

คู่มือประชาชน

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

แปลภาษา »