วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2022

การดำเนินงาน

การรายงาน

กฎหมายและระเบียบ

ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับผู้สูงอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  คือ เกิดภายในวันที่ 1 กันยายน 2506 สอบถามโทร 037-247912 ในวัน และเวลาราชการ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

0
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/ftckx0
โลโก้

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้มีการประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในตำบลบ้านแก้ง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงสมัครสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ให้มารับใบสมัครเพื่อไปกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2564 และนำใบสมัครมายื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30...

นายก อบต


นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     

     

       


วิดีโอ

แหล่งท่องเที่ยว

คู่มือประชาชน

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

แปลภาษา »