วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021

ข่าวกิจกรรม

การดำเนินงาน

การรายงาน

กฎหมายและระเบียบ

ประชาสัมพันธ์

โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

0
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 คนงานประจำรถขยะ               จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โทร. 0-3724-7912-3 ดาว์นโหลด
โลโก้

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

0
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gGdNG9Nufz0ybvrBylcAZbaYN2IEpO43/view?usp=sharing
โลโก้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านแก้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านแก้ง ดาว์นโหลด https://drive.google.com/file/d/1dIVsGUMgmHkbzq984TmcTREqbvyHl8ai/view?usp=sharing
โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง  ดังนี้ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                             ...

ภาพกิจกรรมด้านบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โลโก้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒ สายบ้านเขาสิงโต – บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต – หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง...

0
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒ สายบ้านเขาสิงโต - บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต - หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง ตําบล บ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1qVZHOvc8fHbSxDDyh9dSu9SSudE-1huH/view?usp=sharing
โลโก้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ขนาดกว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://drive.google.com/file/d/1HLr6C2H6mOQlPOxoS7KEnYWIM3u1-xCM/view?usp=sharing  
โลโก้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒ สายบ้านเขาสิงโต - บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต - หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง...
โลโก้

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

0
https://drive.google.com/file/d/1AcvNic-DlgYhMADl0o-gaaXhLy9ANmzZ/view?usp=sharing

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล

0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด https://drive.google.com/open?id=1cy6iU9hYnUZQb61ji-6BU-zxLYp4bwg8  

นายก อบต

 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม
นายก อบต.บ้านแก้ง

ลิงค์ที่น่าสนใจE-Services

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

วิดีโอ

แหล่งท่องเที่ยว

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

แปลภาษา »