วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

0
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และ ภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว...

ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านสวน หมู่ที่ 2...

0
นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

การจัดกิจกรรมตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา #Hashtag #WorldSoiLDay #วันดินโลก #soiLswherefoodbegins #SoiLs4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeeforGood

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 2/2566

0
นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ชั้น 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ครงการสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาชุมชนสุขภาพดีลดโรค NCDs ด้วยวิถีใหม่

0
นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาชุมชนสุขภาพดีลดโรค NCDs ด้วยวิถีใหม่ ณ สถานีภาพชุมชนบ้านวังหิน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

โครงการกาชาดร่วมใจซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ นางหวะ กองก่ำ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง...

0
นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว, นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางหวะ กองก่ำ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5...

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2566

0
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 1. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปาก 2. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแลอนามัยของเด็กเล็กที่ดี 3. เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมเด็ก 4....

กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566)

0
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...
แปลภาษา »