วันอังคาร, ตุลาคม 26, 2021
โลโก้

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2564

0
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี พ.ศ.2564
โลโก้

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

0
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
โลโก้

ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ
โลโก้

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โลโก้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โลโก้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โลโก้

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564

0
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564
โลโก้

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โลโก้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

0
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
โลโก้

รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563

รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563
แปลภาษา »