วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
โลโก้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

0
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
โลโก้

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

0
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
โลโก้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1)

0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1)
โลโก้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โลโก้

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาว์นโหลด http://www.tumbonbankeng.com/wp-content/uploads/2022/03/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่.pdf
โลโก้

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
โลโก้

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2565
แปลภาษา »