วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามรายละเอียดังนี้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (LOCAL ENVIRONMENT VOLUNTEER SAVE THE PLANET ) สีน้ำเงิน หมายถึง น้ำ สีเขียว หมายถึง ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม สีน้ำตาล หมายถึง ดิน สีเทา หมายถึง มลพิษ ขยะ
แปลภาษา »