ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ดาว์นโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง