วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว