คำแนะนำสำหรับประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 1.หมั่นล้างมือ 2.ปิดปาก เวลาไอ จาม 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นโดยตรง
4.ทานอาหารสุกใหม่เสมอ