ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1JiMikxC-lqPiVxO7fYCc31nbMfr16IuJ/view?usp=sharing