วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024

งานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด

0
วันนี้ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรมกำนันตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และได้นำผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน นมจำนวน 10 ลัง...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

0
เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับการอบรมฯ ในโครงการดังกล่าว

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
วันนี้ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และได้มอบขนม และของเล่นให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานจำนวนมากมาย ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเต้นของศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านแก้ง และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนขนม ของเล่น ไอติม อาหาร...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ตำรวจ และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2563

0
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ตำรวจ และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2563  ณ...

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 2563

0
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำโดยนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ้านแก้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสา อสม.เยาวชน นักเรียน และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง...
แปลภาษา »