วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และ ภาคประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ป่าชุมชนป่าประดู่ หมู่ที่3 บ้านใหญ่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว