ในภาพอาจจะมี 1 คน

ขอเชิญนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังสี  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
วัดรีนิมิตร ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และข้อความ

มุมมอง 360 องศา