การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gGdNG9Nufz0ybvrBylcAZbaYN2IEpO43/view?usp=sharing