กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล  ครู และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว