วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประชุมร่มกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3แห่งในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ไวรัส โควิด 2019 ที่กำลังแพร่ระบาด ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว