แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้มีการประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในตำบลบ้านแก้ง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงสมัครสมาชิกสภา
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ให้มารับใบสมัครเพื่อไปกรอกได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2564
และนำใบสมัครมายื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้ในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.